Isang Bagong Istratehiya

____________________________________________________________

Ang unang hakbang ng isang bagong istratehiya ay tumigil sa pagtatanggol sa muling pagmimisyon ng kristiyano.

Ang Apat na Palatandaan ng Isang Dynamic Katoliko ay kumakatawan sa isang bagong istratehiya ng Espirituwal na Paglago. Ang kasimplihan nito ay nagpapahintulot sa malalim na pagpapatupad at malawak na aplikasyon.

____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.