Mahal na Ina at Pagliliwanag ng Kamalayan

________________________________________________________________

Narito ang isang katas mula sa artikulo Petrus Romanus, 15 Hunyo 2021.

Marami sa Aking mga anak ang nagtatanong tungkol sa kaliwanagan ng budhi. O Aking mga anak, maging mapayapa, kapag ang digmaan at rebolusyon sa Roma ay dumating, kapag nakita ninyo ang krus ng Aking Anak sa langit saka ninyo malalaman na ang oras ay tama na. Maging mapayapa, Aking mga anak, dahil kayo ay nasa landas na inilagay sa inyo ng Diyos upang ibalik ang inyong mga kapatid. Upang maging isang halimbawa muna sa iyong pamilya at pagkatapos ay sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Ito ay napakahalaga sa ngayon, Aking mga anak, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting namamatay sa mundo at iilan lamang ang magdadala ng pag-ibig ng Diyos hanggang sa wakas. Mahal na mahal ko kayo Aking mga anak, lagi akong nasa tabi ninyo, magtanong at ako ay naroroon. Mahal Ko kayo, Aking mga anak, at pinagpapala Ko kayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. (na-edit)

________________________________________________________________

Ipinagpaliban ng Ama sa Langit ang Ang Babala ang Pag-iilaw ng Konsensya.

Ang Pakete ng Babala ay naglalaman ng isang compilation ng mga artikulo sa Babala at Pag-iilaw ng Konsensya.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.