Pagsasabatas ng Ikalimang Marian Dogme

___________________________________________________________

Pinasinayaan ni Kristo ang Kanyang Huling Bikaryo, si Papa Pedro II, noong Enero 1, 2023, at agad na pinagtibay ng papa ang Ikalimang Marian Dogme.

I-click ang mga sumusunod na pamagat.

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.