Het moment waarop Christus aan het kruis stierf

______________________________________________________________

______________________________________________________________

En Jezus schreeuwde het opnieuw uit met luide stem en gaf de moed op.

Toen, zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën; en de aarde beefde en de rotsen spleten en de graven gingen open; en vele lichamen van de heiligen die in slaap waren gevallen, werden opgewekt; en toen ze na Zijn opstanding uit de graven kwamen, gingen ze de heilige stad binnen en verschenen aan velen.

Dus toen de hoofdman en degenen die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurd waren, vreesden ze zeer en zeiden: “Waarlijk, dit was de Zoon van God!”

(Matteüs 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.