Anusyo ng Pakete

_______________________________________________________________

Ang Pakete ng Dynamicna Katoliko ay nagkaroon ng malaking pagsusuri upang mapagaan ang pagbabasa para sa Espirituwal na Paglago na naghihintay sa Ikalawang Pagparito ni Cristo. Ipinahayag kamakailan ng Mahal na Ina kay Luz de Maria na mangyayari ito sa loob ng siyam na taon.

Ireporma ni Kristo ang Kanyang Simbahan sa lalong madaling panahon upang muling buhayin ito para sa Ang Katapusan ng Mga Panahon at sa Bagong Milenyo na may Bagong Langit at Bagong Lupa.

Tutulungan ng mga Dynamic na Katoliko ang mga Anak ng Diyos na tanggihan ang Apostasiya at yakapin ang Dynamic na Katolisismo. Nais ng Diyos ang Iyong Pagkakaibigan sa gitna ng matinding espirituwal na pakikidigma upang tanggapin ka sa Kanyang Kaharian.

_______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.