Si Jesu-Kristo ang Tunay na Mesiyas

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ipinangako ng Makapangyarihang Ama ang Mesiyas sa Israel na tubusin ang sangkatauhan, at inilarawan ng mga propeta noon ang Mesiyas ayon sa paghahayag ng Makapangyarihang Ama. Ang Mesiyas ay hindi paglilihi ng mga Hudyo, kaya maaaring hindi Niya matugunan ang kanilang mga inaasahan.

Inialay ni San Mateo ang kanyang ebanghelyo upang patunayan na natugunan ni Hesukristo ang lahat ng mga inaasahan na inihayag ng mga propeta ng Luma at uulitin ni Kristo sa mga Hudyo na Siya ang tunay na Mesiyas sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya.

Ang Antikristo, ang impostor ni Kristo, ay nasa Roma na, at magde-debut sa panahon ng paglagda ng 7 Taong Treaty. Siya ang Anak ni Satanas at magsusumikap na linlangin ang mga Hudyo. Siya ang Mesiyas.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

Mga Huwad Kristo

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.