Espirituwalidad ng Pera

_______________________________________________________________

Ang pera ay maaaring magsimula o mag-stumbling block sa Espirituwal na Pag-unlad, makokontrol tayo nang higit pa sa ating pang-unawa, at maaapektuhan ng ating saloobin ang ating kaugnayan sa Diyos, pamilya at mga kaibigan.

Dynamic Katoliko, tungkol sa 7 porsiyento sa isang karaniwang parokya, nag-aambag ng humigit-kumulang 80 porsiyento ng badyet ng parokya, magkaroon ng isang espirituwal na diskarte na may pera, at isang masiglang espirituwal na buhay. 

Katoliko lumago sa pagiging bukas-palad pag-unawa sa espirituwalidad ng pera at pagsasama ito sa buhay.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.