Espirituwalidad ng Pera

_______________________________________________________________

Ang pera ay maaaring isang panimulang punto o isang hadlang sa Espirituwal na Pag-unlad, at maaaring banayad na makokontrol sa atin na hindi natin naiintindihan. Ang ating saloobin sa pera ay maaaring makaapekto sa ating relasyon sa Diyos, pamilya at mga kaibigan, dahil kung hindi tayo bukas-palad sa pera, hindi tayo bukas-palad sa puso.

Ang mga dinamikong Katoliko, mga 7 porsiyento sa isang tipikal na parokya ng Katoliko, ay nag-aambag ng humigit-kumulang 80 porsiyento ng badyet ng parokya, sa pangkalahatan ay may espirituwal na diskarte sa pera, masiglang espirituwal na buhay at malalim na kaugnayan sa Diyos.

Nagsalita si Hesus tungkol sa pera dahil ito ay isang pagkakataon o isang hadlang sa espirituwal na paglago. Lumalago ang pagiging bukas-palad ng mga Katoliko kapag naiintindihan nila ang espirituwalidad ng pera at isinasama ito sa kanilang buhay.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.