Kabanalan at Relativism

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nabubuhay tayo sa moral at etikal na kalituhan na sinalanta ng kawalan ng layunin. Mas maraming tao ang may mga tanong tungkol sa Katolisismo, ngunit karamihan ay hindi nasasabi. Ang mga tao ay karapat-dapat sa mga sagot, lalo na tungkol sa Pananampalataya, para sa kalinawan at pag-asa.

Ang mga Katoliko ay may mga tanong na masasagot ng Katolisismo, dahil ang pinakamahusay na mga Katolikong isipan ay nagtipon ng Karunungan sa loob ng dalawang milenyo sa karanasan ng tao. Karamihan sa mga Katoliko ay may pangunahing Kaalaman tungkol sa pananampalataya at nangangailangan ng patuloy na edukasyon sa relihiyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.