Kabanalan at Relativism

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nabubuhay tayo sa moral at etikal na kalituhan na sinasalot ng isang krisis ng layunin. Mas maraming tao ang may mas maraming katanungan tungkol sa Katolisismo, at iilan lamang ang nasasabi. Ang mga tao ay karapat-dapat sa mga sagot para sa kanilang mga tanong, lalo na tungkol sa pananampalataya, na maaaring tumagos sa kanilang buhay at nag-aalok ng mga personal na solusyon ng kalinawan at pag-asa.

Ang mga Katoliko ay may mga tanong na masasagot ng Katolisismo, dahil ang pinakamahusay na mga Katolikong isipan ay nagtipon ng Karunungan sa loob ng dalawang libong taon sa bawat paksa ng karanasan ng tao, ngunit karamihan sa mga Katoliko ay may pangunahing Kaalaman tungkol sa pananampalataya at nangangailangan ng patuloy na edukasyon sa relihiyon.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.