Kaliwanagan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga tao ay hindi ipinanganak na mga Dynamic Katoliko, ngunit ang isang karanasan ay maaaring lumapit sa kanila sa Diyos, tulad ng isang retreat, pilgrimage, kumperensya, pagbabasa ng libro o pagkamatay ng pamilya.

Kilalanin ang mga Dynamic Katoliko ng iyong parokya, ang puwersang nagtutulak ng parokya, at samahan sila na magmartsa kasama ang mga santo . . . ipakita Ang Henyo ng Katolisismo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.