Kaliwanagan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga tao ay hindi ipinanganak Dynamic Katoliko ngunit nagkaroon ng karanasan na lumapit sa kanila sa Diyos, tulad ng isang pag-urong, pilgrimage, kumperensya, pamilya kamatayan, o isang aklat na nagbabasa.

Sa pangkalahatan, 7% ng isang karaniwang parishioners ng simbahan ay Dynamic Katoliko – ang pagmamaneho puwersa ng parokya.  Tukuyin ang Dynamic Katoliko ng iyong parokya at sumali sa kanila upang magmartsa sa mga banal . . . upang ipakita ang Ang Henyo ng Katolisismo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.