Mundo sa Pagbabago

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Matindi ang paghihirap ng Katolisismo, pangunahin dahil sa iskandalo sa pagtatalik, sa kabila ng ating mahusay na paglilingkod sa sangkatauhan. Panahon na upang bumuo ng isang proyekto, malaki at matapang, tulad ng pagwawakas sa kahirapan ng bata sa Amerika sa susunod na dekada. Ang Simbahang Katoliko ay magpapasigla at magpapakilos sa mga tao kung ipahayag nito ang proyekto, at pagbutihin natin ang ating imahe. Maraming tao ang lumalampas sa kanilang sarili upang sundin ang isang matapang na pangitain.

Ang pangkalahatang Simbahang Katoliko ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-ibig ni Kristo at sa Karunungan ng Banal na Espiritu. Ang Diyos ay gumagawa sa pakikipagtulungan sa sangkatauhan. . . nakikipagtulungan ba tayo sa Diyos? Nabubuhay tayo sa halip na umunlad, ngunit ang Katolisismo ay isang natutulog na higante na maaaring gumising upang makipagtulungan sa Diyos.

Ang Simbahang Katoliko ay may malalaking suliranin na ating malalampasan, kung tayo ay magtitipon ng pinakamabuting kaisipan upang tulungan tayong malutas ang mga problema. Dapat nating tawagin ang Banal na Espiritu at makiisa kay Hesus, Na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating pagsisikap ay magpapabago sa ating mga parokya at sa mundo. Maging isang Dynamic na Katoliko, dahil ang Katolisismo ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.