Mundo sa Pagbabago

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Katolisismo ay paghihirap malalim, lalo na ng sex scandal, sa kabila ng aming mahusay na paglilingkod sa komunidad. Panahon na para magkaroon ng proyekto, malaki at matapang, tulad ng pagtatapos ng kahirapan sa Amerika. Ang Simbahan ay magpapakilos at magpapasigla sa mga Katoliko, ibinalita ang proyekto, at pagbubutihin ang imahe nito. Maraming mga Katoliko ay higit pa sa kanilang sarili pagkatapos ng isang matapang na pangitain.

Kailangan ng Pandaigdigang Simbahan ang pagbabalik-loob kay Cristo at sa Karunungan ng Banal na Espiritu. Nakikipagtulungan ang Diyos sa sangkatauhan . . nakikipagtulungan ba tayo sa Diyos? Kami ay nakaligtas sa halip na umuunlad, ngunit Katolisismo ay isang higante na maaaring gumising upang makipagtulungan sa Diyos.

Madaraig ng Simbahan ang malalaking problema, sa tulong ng pinakamainam na isipan, na nagsasangkot ng Banal na Espiritu at nakikiisa kay Jesus upang baguhin ang ating mga pashhes at mundo. Maging isang Dynamic Katoliko, dahil Katolisismo ay hindi kapani-paniwala potent.

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.