Kabanalan at Relatibong

_______________________________________________________________

Nabubuhay tayo sa moralidad at kaguluhan na salot ng krisis ng layunin. Higit pang mga tao ay may higit pang mga katanungan tungkol sa Katolisismo, at lamang ng ilang mga artikulo. Karapat-dapat ang mga tao sa mga sagot, lalo na tungkol sa pananampalataya, na maaaring tumimo sa kanilang buhay at magbigay ng personal na mga solusyon ng kalinawan at pag-asa.

Katoliko ay may mga katanungan Katolisismo ay maaaring sagutin, dahil ang pinakamahusay na Katoliko isip ay nakatipon Karunungan para sa dalawang libong taon sa bawat paksa ng karanasan ng tao.  Karamihan sa mga Katoliko ay may pangunahing Kaalaman tungkol sa pananampalataya at nangangailangan ng patuloy na edukasyong pangrelihiyon.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.