Relatibongismo

_______________________________________________________________

Relatibong ay ang pinaka-mapanlinlang na kontemporaryo pilosopiya. Pope Benedict XVI sinabi: “Relatibong, na isinasaalang-alang ang lahat ng opinyon totoo kahit na sila ay kontradiksyon, ay ang pinakamalaking problema ng ating panahon.”

Relatibong ay teorya ng walang ganap na mga katotohanan – ang mga ito ay kamag-anak. Ang pilosopiyang ito ay kontradiksyon, dahil walang lubos na pahayag.  Ang mga relatibo ay hindi nagbubunga ng tama at mali, kaya inaangkin nila na hindi natin maaaring ipataw ang moralidad.

Binabalewala ng relatibong Karunungan, kakayahang mahiwatigan ang tunay, mabuti, tama, o walang hanggang katayuan.  Ang Simbahan ay nagtatanghal ng katotohanan, kailangan nating hangarin nang may pagpapakumbaba at tiyaga, upang maliwanagan ang katalinuhan at hubugin ang kalayaang mahalin ang Diyos.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.