Plano ng US at Japan ang ‘Base ng Pag-atake’

______________________________________________________________

Nagpaplano ang US at Japan ng ‘Base ng Pag-atake’ sa Taiwan

laban sa mga posibleng pag-atake mula sa China

______________________________________________________________

Ang ‘Base ng Pag-atake’ sa Taiwan’ ay maaaring mag-udyok sa isang alyansang militar ng mga bansa sa South China Sea upang matiyak ang pambansang soberanya laban sa mga posibleng pag-atake mula sa China.

Dapat na lutasin ng Tsina ang mga panloob na problema, tulad ng malaking pinsala, sa halip na maghanap ng pagpapalawak ng teritoryo. Ang kasalukuyang mga kahinaan ng China ay maaaring ironic na ilantad siya sa mga banta sa ekonomiya at militar mula sa kanyang mga kapitbahay.

Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay nalalapit na sa kabila ng halos isang dekada na lang upang mabuhay sa mundong alam natin. Ang sangkatauhan ay nahuhulog muli sa bitag ni Satanas sa gitna ng Ang Dakilang Digmaang Espirituwal.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.