Satanic na Mga Biktima

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Maraming disipulo si Satanas at lalago ang kasamaan habang papalapit si Ikalawang Pagdating ni Kristo, dahil si Satanas at Ang Antikristo ay hihikayat ng maraming tao sa Impiyerno.

Maraming Kristiyano ang susunod sa Ang Antikristo dahil binabalewala nila ang Ang Dakilang Digmaang Espirituwal sa Ang Katapusan ng Mga Panahon.

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.