Pagsunod sa Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nangako ako ng katapatan sa Banal na Espiritu nang kunin Niya akong maglingkod sa Mistikong Katawan ni Kristo. Ito ay kasunod ng isang sipi ng artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu.

“Manuel, maraming matatapat ang nasa simbahan, ngunit nauhaw ang Lalaki sa Diyos para sa patnubay ng Diyos. Gusto kong idrowing ninyo ang mga tao sa Akin. Ang Banal na Trinity ay kasindak-sindak sa iyo sa pamamagitan ng pagdurusa para sa isang marangal na misyon sa Simbahang Romano Katoliko.”

“Sumulat sa India Manuel,” tanong ng Banal na Espiritu, at sumunod ako. Mga 20 milyon, 1.55% ng kabuuang populasyon ay Katoliko, at ang mga Kristiyano ay halos 20% sa Kerala.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.