Parabula ng Babaeng Samaritana

______________________________________________________________

Ang Parabula ng Babaeng Samaritana ay isang kuwento sa Bibliya na may malaking teolohikong halaga ng pagmamahal at pagtanggap ni Kristo. Ang talinghaga ay pinagsama-sama sa apat na bahagi na dapat mong basahin sa pababang pagkakasunud-sunod ng mga link.

Ang Babaeng Samaritana

Nilipat ni Kristo ang Samaria

Ang Dialogue ni Kristo sa Babaeng Samaritana

Kristo sa Samaria

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.