Tag Archives: Samaritan

Parabula ng Babaeng Samaritana

______________________________________________________________ Ang Parabula ng Babaeng Samaritana ay isang kuwento sa Bibliya na may malaking teolohikong halaga ng pagmamahal at pagtanggap ni Kristo. Ang talinghaga ay pinagsama-sama sa apat na bahagi na dapat mong basahin sa pababang pagkakasunud-sunod ng mga link. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Parabula ng Babaeng Samaritana

Kristo sa Samaria

_________________________________________________________ _________________________________________________________ Sa gayo’y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao, Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kristo sa Samaria

Ang Dialogue ni Kristo sa Babaeng Samaritana

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Karaniwang hindi nakikipag-usap ang mga Judio sa mga babae sa publiko at hindi nakikitungo sa mga Samaritano dahil sa poot. Ang relihiyon ng mga Samaritano ay katulad ng Hudaismo maliban kung sila ay mas liberal. Tinanggap nila ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Dialogue ni Kristo sa Babaeng Samaritana

Nilipat ni Kristo ang Samaria

_______________________________________________________________ Palestine sa Panahon ni Hesus   _______________________________________________________________ Ang mga paglalakbay ng Panginoon ay masusing binalak, at ang Kanyang aktibidad ay nagpatuloy sa oras sa banal na orasan. Ang oras ay isang salik sa paglalakbay ni Kristo sa Samaria. Ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Nilipat ni Kristo ang Samaria

Ang Babaeng Samaritana

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang kuwento ng babaeng Samaritana (Juan 4:4-42) ay lubos na nagbubunyag. Nalaman natin ang tungkol sa pakikipag-usap ni Jesus sa isang nag-iisang babae na dumating upang kumuha ng tubig sa balon ni Jacob sa Samaria. Siya ay hinamak … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Babaeng Samaritana

Christ in Samaria

______________________________________________________________   _________________________________________________________   “The woman left her water jar and went into the town and said to the people, ‘Come see a man who told me everything I have done. Could he possibly be the Messiah?’ They went out … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Christ’s Dialogue with the Samaritan Woman

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Jews normally did not talk to women in public and did not deal with Samaritans because of animosity. The religion of the Samaritans was similar to Judaism except they were more liberal. They accepted the Pentateuch, observed certain … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Christ Transverses Samaria

_______________________________________________________________ Palestina in the time of Jesus _______________________________________________________________ The Lord’s travels were meticulously planned, and His activity proceeded timely on the divine clock. Timing was a factor in Christ’s journey through Samaria. His ministry had been enormously successful, reflected in … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Christ Transverses Samaria

The Samaritan Woman

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The story of the Samaritan woman (John 4:4-42) is quite revealing. We learn about Jesus’ conversation with a lone woman who had come to get water from Jacob’s well in Samaria. She was despised by Jews because of … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Samaritan Woman