Ang Saklaw ng Pagkabukas-palad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagkabukas-palad ay isang trademark ng mga Dynamic na Katoliko, dahil sila ay bukas-palad sa kanilang oras, talento, ari-arian, at ang kanilang espirituwalidad ng pagkabukas-palad ay sumasaklaw sa kanilang buhay. Pitong porsyento ng mga Katoliko ang bumubuo ng 80% ng mga oras ng pagboboluntaryo at 80% ng mga kontribusyong pinansyal ng isang parokya ng Katoliko. Ang pagkabukas-palad ay mahalaga sa mga Dynamic na Katoliko na madalas na nagpaplano na i-maximize ang kanilang kabutihang-loob. Ang mga Dynamic na Katoliko ay aktibong mapagbigay, dahil hindi sila naghihintay na tanungin, sa halip ay naghahanap sila ng mga pagkakataong mapagbigay.

Ikinokonekta ng mga Dynamic na Katoliko ang kanilang buhay sa kanilang pananampalataya, gumugugol ng oras kasama ang Diyos sa araw-araw na pagdarasal, lumalahok sa Linggo ng Misa, at ilang Dynamic na Katoliko ang dumadalo sa araw-araw na misa. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay ang tugatog ng pagkabukas-palad sa Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.