Pinipili at Inihahanda ng Diyos ang Kanyang mga Lingkod

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(01) Inihahanda ka ng Diyos na gumawa ng dakilang gawain para sa Kaharian ng Langit.

(02) Hindi mahalaga kung gaano katagal ito, basta’t ang Diyos ang naghahanda sa iyo.

(03) Mas malakas ang mga taong matapang kapag dumaan sa mahihirap.

(04) Kapag inihanda ka ng Diyos ito ay nararamdaman at mukhang masakit.

Dinadaan ka niya sa apoy.

(05) Ito ang panahon na kailangan mong magpakumbaba para tanggapin at malaman

kung ano ang gusto Niya sa iyo para matuto,

kahit gaano kasakit ang nararamdaman mo.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

Napakahirap ng buhay ko, napaisip ako tungkol sa Ang Halaga ng Pagdurusa.

Naisipan kong pumasok sa seminary pagkatapos ng Mababang Paaralan, ngunit pagkatapos noon ay nakita kong napaka-interesante ng mga babae.

Nag-asawa ako, nagkaanak ng dalawang sanggol na babae, at nang sumapit ako sa katamtamang edad, isang patuloy na ideya ang sumaksak sa aking isipan: “Mayroon akong isang marangal na misyon na dapat tuparin sa Simbahang Romano Katoliko.” Paano kaya ito? Ito ay dapat na imposible. . .

Binanggit ko ang ideya sa isang stigmatic seer sa isang tawag sa telepono at tinanong siya tungkol sa muling pagkakatawang-tao. “Hindi, sagot niya, ngunit mula ngayon ay magtatrabaho ka para sa Banal na Espiritu at bibigyan ka Niya ng maraming karisma upang matupad ang isang marangal na misyon sa Simbahang Romano Katoliko.

Nagkaroon ako ng Panloob na Lokusyon mula sa Makapangyarihang Ama noong Linggo ng Espiritu Santo ng 2012. “Pumunta ka sa Pagkumpisal, dahil gusto kong patawarin ang iyong mga kasalanan at pagpalain ka,” at sinunod ko. Makalipas ang ilang linggo, nakipag-ugnayan ako sa Banal na Espiritu. “Ang iyong paghihirap ay ang iyong kayamanan,” Bigla niyang sinabi, sa isang malungkot na yugto ng aking buhay.

Ang Dialogue kasama ang Banal na Espiritu ay naganap pagkaraan ng ilang linggo. “Banal na Espiritu, mas mabuti bang pumili ka ng isang pari sa halip na ako, isang karaniwang tao, upang maglingkod sa iyo,” sabi ko.

“Hindi, pinili ka ng Langit, ngunit hindi kita mapipilit na gawin ang misyon,” sabi ng Banal na Espiritu.

Kailangan ko bang kumuha ng mga kurso sa Teolohiya? “Hindi, mag-isa kang mag-aaral ng Teolohiya dahil napakatalino mo at kahit layman ka, alam mo na ang Teolohiya . . . Kung hindi mo naiintindihan ang isang bagay, madali kong ipasok ang sagot sa isip mo dahil espirituwal na nakatutok,” sabi ng Banal na Espiritu.

Nagpatuloy siya, “Gagabayan kita sa iyong misyon.”

Ako ay sumusuko sa Iyo, Banal na Espiritu!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.