Pakete ng Gog

_____________________________________________________________

Ezekiel dokumentado tatlong propesiya laban sa Gog at Magog bawat banal na oracles.

I-klik ang sumusunod na mga link para makuha ang mga permanenteng artikulo.

Pagbuo ng Alyansa

Unang Propesiya laban sa Gog

Ikalawang Propesiya laban sa Gog

Ikatlong Propesiya laban sa Gog

Ang Gog at Magog digmaan ay magaganap bago Ang Antichrist debut sa 7 Taon Treaty.

_____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.