Pakete ng mga Sakramento

______________________________________________________________

Ang pakete ito ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga sakramento ng Simbahang Romano Katoliko, hindi kasama ang mga Banal na Orden.

I-click ang mga link sa ibaba, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

 

Binyag 

Kumpirmasyon 

Eukaristiya 

Penance

Lumapit sa Penance (Penitensiya), at Eukaristiya sa estado ng biyaya para sa Espirituwal na Pagla, upang mapaglabanan ang kasamaan sa Ang Katapusan ng Panahon.

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.