Pakete ng mga Sakramento

______________________________________________________________

Ang pakete ito ay naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga sakramento ng Simbahang Romano Katoliko, hindi kasama ang mga Banal na Orden.

I-click ang mga link sa ibaba, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo.

 

Binyag 

Kumpirmasyon 

Eukaristiya 

Penitensiya

Lumapit sa Penitensiya, at Eukaristiya sa estado ng biyaya para sa Espirituwal na Paglago, upang mapaglabanan ang kasamaan sa Ang Katapusan ng Panahon.

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.