Petisyon ang Ikalimang Marian Dogma

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ang Mahal na Ina ay nagpakita ng 56 na beses sa isang hamak na babaeng Dutch sa Amsterdam, Holland, mula 1945 hanggang 1959, at ang mga aparisyon ay sumasaklaw sa higit pang pandaigdigang pulitika kaysa sa mga aparisyon sa Fatima, Portugal.

Ang Walang Hanggang Ina ay bumisita sa Fatima noong 1917 at nagbabala tungkol sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung ang Sangkatauhan ay hindi nagbalik-loob sa Diyos. Kinilala ng Vatican ang Fatima Mga Aparisyon noong 1948 pagkatapos ng WWII. Nagtataka ako tungkol sa isang pagpapagaan ng mga kakila-kilabot sa digmaan kung ang Vatican ay nakilala nang mas maaga ang mga aparisyon.

Tinawag ng Mahal na Ina, sa Amsterdam Mga Aparisyon, ang kanyang sarili na Ang Ginang ng Lahat ng Bansa at nagbabala tungkol sa paparating na panahon ng “pagkabulok, sakuna, at digmaan.” Ngunit nag-alok siya ng tulong kung magpepetisyon ang mga Katoliko sa Papa na ipahayag ang ikalima at huling Marian dogma kasama si Mary bilang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod. Ang dogma ay magdadala ng pagbaba ng Banal na Espiritu sa isang bagong Pentecostes.

Ang pagkilala sa Mahal na Ina bilang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod, ay may mahabang tradisyon sa Simbahan. Ang petisyon sa Papa para sa deklarasyon ng dogma ay tradisyon ng Simbahan. Ang mga petition drive ay mga pagpapakita ng karaniwang pinagkasunduan ng mga mananampalataya sa paghikayat sa Banal na Ama sa isang partikular na paraan ng pagkilos na nakikita ng mga mananampalataya na mabuti sa Simbahan. Ang mga petisyon ng Katoliko ay dapat umayon sa pananampalataya at moral na mga turo ng Simbahan at isumite nang walang kondisyong pagsunod sa sukdulang pag-unawa at desisyon ng Papa.

Ang Ikalimang Marian Dogma ay Ang Hindi Nagamit na Armas ng Simbahan para labanan Ang Antikristo, na nasa Roma, Italya, kahit na hindi pa natin siya nakikilala.

____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.