Pakete ng Banal na Tawag

______________________________________________________________

Binubuo ng package ang aking tawag mula sa Banal na Espiritu, at mga pakikipag-ugnayan sa Banal na Trinidad. Basahin sa pababang pagkakasunud-sunod ang anim na artikulong naka-hyperlink sa ibaba.Ipinakilala ako ni MANUEL sa aking mga tagapakinig.

Ipinadala Ako ng Diyos sa Pagtatapat dahil “Gusto kitang patawarin at pagpalain,” sabi Niya.

Ang pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu ay naglalarawan sa aking unang pagkikita sa Kanya.

Tao uhaw sa Diyos at Dialogue kasama ang Banal na Espiritu ay sunud-sunod na nakaugnay. Madalas dumaan sa simbahan ang di-kilalang tao, ngunit noong araw na iyon nag-aalab siya. Mapagpakumbaba kong ipinagtapat sa Banal na Espiritu na hindi ako angkop sa misyon at kinailangan kong hanapin ang pamangkin ko. “Manuel, ako ang Diyos — ako ay makapangyarihan. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay — gusto ko lang ang iyong fiat,” sabi ng Banal na Espiritu. Panginoon, paglilingkuran kita!

Huwag Matakot ay nagpapatunay sa Banal na Tawag.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.