Pakete ng Petrus Romanus

______________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod.

Petrus Romanus, 31 Disyembre 2021

Petrus Romanus, 19 Marso 2022

Petrus Romanus, Abril 15, 2022

Petrus Romanus, Mayo 1, 2022

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pakete ng Petrus Romanus

  1. Pingback: Index ng Pilipino mga Pakete | Manuel Silveira

Comments are closed.