Pakete ng Dynamic na Katoliko

______________________________________________________________

Ang pakete ay isang synopsis ng libro “Ang Apat na Palatandaan ng isang Dynamic Katoliko” ni Matthew Kelly na inilathala sa “The Dynamic Catholic Institute.”

I-click ang mga link, sa pababang order, upang makuha ang sumusunod na mga artikulo.

______________________________________________________________

Dynamic na Katoliko

Ang Tahimik na Panalangin

Mga Katoliko Walang Dasal

Ang Henyo ng Katolisismo

Relativism

Kabanalan at Relativism

Patuloy na Edukasyong Relihiyoso

Pagkabukas-palad

Pangangasiwa

Ang Saklaw ng Pagkabukas-palad

Ang Aming Kabutihang-loob

Espirituwalidad ng Pera

Ang Hamon ng Pagkabukas-palad

Pagbabago ng Mundo

Ang Pinakamagandang Paraan ng Mamuhay

Mahalin ang Diyos at ang Kapwa

Gusto ng Diyos ang Iyong Pagkakaibigan

Mabuhay ang mga Banal na Buhay

Dynamic na Espirituwalidad

Mga Susi ng Ebanghelisasyon

Ang Bagong Ebanghelisasyon

Katoliko at Ipinagmamalaki

Nakakahawang Katolikong Pamumuhay

Simbahan sa Krisis

Isang Bagong Istratehiya

Isang Bagong Paradigma

Ang Apat na Palatandaan

Mundo sa Pagbabago

Kaliwanagan

Anusyo ng Pakete

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.