Pakete ng Ginang ng Lahat ng Bansa

______________________________________________________________

Ang pakete ay may kinalaman para sa Ang Katapusan ng Panahon, dahil ito ay nagpapakita ng isang reseta upang maiwasan ang ating mga problema sa lipunan. Ang Mahal na Ina ay nagbigay ng katulad na reseta sa Fatima, Portugal, upang maiwasan ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at Komunismo, ngunit hindi pinansin ng Sangkatauhan ang payo ng Langit.

I-click ang mga sumusunod na link upang kunin ang kanilang mga kaukulang artikulo sa pababang pagkakasunod-sunod.

Lumalalang Kasamaan

Tinatakot ni Maria si Satanas

Ang Ginang ng Lahat ng Bansa

Ang Ikalimang Marian Dogma

Ang Walang Hanggang Ina

Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod

Co-Manunubus

Petisyon ang Ikalimang Marian Dogma

Dogma laban sa Doktrina

Papa Pedro II: Marian Papa

Ang Pagsiklab ng Nuklear Ikatlong Digmaang Pandaigdig

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pakete ng Ginang ng Lahat ng Bansa

  1. Pingback: Index ng Pilipino mga Pakete | Manuel Silveira

Comments are closed.