Monthly Archives: May 2022

Espirituwalidad ng Pera

_______________________________________________________________ Ang pera ay maaaring magsimula o mag-stumbling block sa Espirituwal na Pag-unlad, makokontrol tayo nang higit pa sa ating pang-unawa, at maaapektuhan ng ating saloobin ang ating kaugnayan sa Diyos, pamilya at mga kaibigan. Dynamic Katoliko, tungkol sa 7 … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Espirituwalidad ng Pera

Ang Aming Kabutihang-loob

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hinahamon tayo ng Diyos sa higit na pagkabukas-palad, dahil gusto Niya tayong mamuhay nang masaya sa pagbibigay ng bahagi ng ating sobra. Kabalintunaan, maraming pag-aaral ang nagpahiwatig na ang mahihirap ay mas mapagbigay kaysa sa mayayaman. Ang pagiging … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Aming Kabutihang-loob

Ang Saklaw ng Pagkabukas-palad

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pagkabukas-palad ay isang trademark ng mga Dynamic na Katoliko, dahil sila ay bukas-palad sa kanilang oras, talento, ari-arian, at ang kanilang espirituwalidad ng pagkabukas-palad ay sumasaklaw sa kanilang buhay. Pitong porsyento ng mga Katoliko ang bumubuo ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Saklaw ng Pagkabukas-palad

Pangangasiwa

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Pangangasiwa ay ang maingat at responsableng pamamahala ng mga ari-ariang ipinagkatiwala sa aming pangangalaga. Magbibigay tayo ng pangangasiwa sa Diyos, kung kailan Niya tayo aakayin patungo sa Kanyang banal na presensya. Dapat nating sadyang pangasiwaan ang pangangasiwa dahil … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pangangasiwa

Luz de Maria, May 27, 2022

_______________________________________________________________ MESSAGE OF OUR LORD JESUS CHRISTTO HIS BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIAMAY 27, 2022 My beloved People: MY BLESSING CONSTANTLY REMAINS UPON YOU. In every act and in every work in favor of the common good, My Blessings increase … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Luz de Maria, May 27, 2022

Pilipinas Na Naman! The Philippines Again!

______________________________________________________________ TITINGALA ANG IBANG BANSA SA PILIPINAS THE PHILIPPINES WILL SURPRISE OTHER COUNTRIES PITONG MALAKING BLESSINGS MATATANGGAP NG BANSANG ITO THE COUNTRY WILL RECEIVE SEVEN GREAT BLESSINGS ______________________________________________________________ Prophet Sahdu has already said that the Lord has a good plan … Continue reading

Posted in English, Pilipino | Tagged | Comments Off on Pilipinas Na Naman! The Philippines Again!

Pagkabukas-palad

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mundo ay nagmumungkahi ng pagkamakasarili at Diyos. Ang kaligayahan mula sa pagkamakasarili ay panandalian at nakasalalay sa panlabas na mga pangyayari, ngunit ang kaligayahan mula sa pagkabukas-palad ay panloob na nakaugat sa Diyos. Ang kagandahang-loob ng Diyos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagkabukas-palad

Patuloy na Edukasyong Relihiyoso

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang mga Dynamic Katoliko ay patuloy na nag-aaral ng pananampalataya. Sila ay mga estudyante ni Hesus at ng Kanyang Simbahan at nagsisikap na gabayan at mabuo sila ng kanilang mga turo. Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Roma: “Huwag … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Patuloy na Edukasyong Relihiyoso

Kabanalan at Relativism

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nabubuhay tayo sa moral at etikal na kalituhan na sinasalot ng isang krisis ng layunin. Mas maraming tao ang may mas maraming katanungan tungkol sa Katolisismo, at iilan lamang ang nasasabi. Ang mga tao ay karapat-dapat sa mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kabanalan at Relativism

Relativism

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang relativism ay ang pinaka mapanlinlang na kontemporaryong pilosopiya. Nagkomento si Papa Benedict XVI: “Ang relativism, na nagtuturing na totoo ang lahat ng opinyon kahit na magkasalungat ang mga ito, ang pinakamalaking problema sa ating panahon.” Ang relativism … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Relativism