Pakete ng Awa

______________________________________________________________

I-click ang mga sumusunod na link, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga artikulo.

Maawaing Hesus

Pansamantalang Parusa

Walang katapusang Awa ni Kristo

Ina ni Kristo at Banal na Awa

Ang Oras ng Awa

Maging Maawain

Plenaryo Indulhensiya

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.